FØLEIDE Strategy & Business Development tilbyr spisskompetanse innen forretningsutvikling, innovative initiativ og generelle markeds og forretningsutfordringer. 


--------------------------


Vi utfører de fleste strategiske og operative oppgaver innen markedsutvikling, organisasjon og kulturbygging, investor relation og PR.

Hva vi gjør

Strategisk - Kreativ - Folkelig - Entusiastisk

Vårt arbeid preges av nysgjerrighet og en straight to the point mentalitet. 


HOVEDOPPGAVE

Hovedoppgaven er å opptre som  fasilitator og akselerator for ekspansjon av bedriften, organisasjonen eller markedet ved å gå inn på et strategisk nivå. Operativt bekler vi target posisjoner mot markedet, finansiører, potensielle allianser, samarbeidsparter, nettverk eller media.

VERDISKAPING

Bedriftens potensiale ligger oftest i skjæringspunktet mellom strategi, kreativitet og det markedsmessige landskapet. Det er her vårt arbeid kommer best til sin rett. Hos oss er det våre kunder og deres kunder som står i sentrum

RESEARCHE

For å kunne gi et felles rammeverk for det videre arbeidet, starter vi alltid med en kortere eller lengre analyse. Analysen har som hensikt å danne grunnlag for å legge en kvalifisert plan og strategi.  

STRATEGI OG KONSEPTUTVIKLING

På grunnlag av analysefasen gir vi strategiske og operative råd og løsninger på utfordringene og utvikler et konsept i forhold til den posisjonen man ønsker å innta.

IMPLEMENTERING

Dette kan vi kalle bedriftens interne markedsføring. Det har avgjørende betydning at hver og en vet hvordan de skal forholde seg til sine oppgaver for å kunne gi det ønskede bildet av den virksomheten de er en del av.

KOMMUNIKASJON

Den eksterne kommunikasjonen gjør det ønskede bildet synlig for omverdenen. Ved å holde fokus på effektive og målrettede løsninger bidrar vi til at kunden får maksimalt ut av sine budsjetter.

Det er i skjæringspunktet mellom strategi og kreativitet verdiene skapes