Av Knut Føleide. Vi er på vei inn i et nytt paradigmeskifte som så ofte før. Næringslivsledere så vel som politikere retter øynene mot digitalisering og robotiseringens intog og betydning for folk og samfunn. For oss som har mye av vår historie fra kommunikasjonsbransjen er hendelser som forandrer vårt fokus, vår arbeidsmetodikk og kanalvalg...

NYE NORGE

29.10.2017

Av Knut Føleide: Innovasjon og nyskaping er satt kraftig på dagsorden både av statlige myndigheter, det private næringsliv og samfunnsdebatanter ellers. Vi som mennesker og samfunnsborgere vil uvirkårlig møte misjoneringen rundt temaet i ulike sammenhenger. Vi slipper ikke unna, det er sikkert.