Chief Strategy Officer rollen

Som CSO er vi utøvende ansvarlig for å assistere CEO med å initiere, utvikle, kommunisere og gjennomføre strategiske initiativ. Dette er en konsultativ rolle som innebærer å være halvt leder og halvt doer med ansvar for å forsikre at utøvelsen av strategien støtter de grunnleggende strategiske elementene til bedriften. Rollen krever at man er en kreativ tenker med et sterkt strategisk hode, en potent samtalepartner og har inflytelse som  samarbeidspartner. CSO sitt virke varierer mye fra organisasjon til organisasjon men det er alltid to roller som er fremtredende; Strategi Utvikling og Strategi Implementering. Innenfor disse rollene blir vi i hovedsak engasjert som Interne konsulenter med fokus på strategiutvikling, Spesialister for å fylle ferdigheter som ikke på andre måter er dekket av organisasjonen selv , Coach for å arbeide frem relevant informasjon til strategiutviklere og forenkle kommuniksjonen mellom team og teammedlemmer, Change Angels for å fremelske og legge til rette for nytenking og iverksette strategiske tiltak. 

Denne rollen reflekterer den inflytelsen og den påvirkning som dagens globalisering har på bedrifters og organisasjoners nødvendige handlinger enten for å overleve eller å utforske og gripe nye muligheter.