NYE NORGE

29.10.2017

Av Knut Føleide: Innovasjon og nyskaping er satt kraftig på dagsorden både av statlige myndigheter, det private næringsliv og samfunnsdebatanter ellers. Vi som mennesker og samfunnsborgere vil uvirkårlig møte misjoneringen rundt temaet i ulike sammenhenger. Vi slipper ikke unna, det er sikkert.Med en industri som stadig produserer færre maskintimer blir det uvirkårlig arbeid til færre i tradisjonelle næringer.

Med en industri som stadig produserer færre maskintimer blir det uvirkårlig arbeid til færre i tradisjonelle næringer. Fremtiden vil kreve at en del av arbeidsoppgavene blir definert annerledes enn i dag. Innovasjon og nyskaping er en utfordring som ligger til det offentlige i forhold til det å legge til rette, men mest til det private næringsliv og oss som innbyggere i forhold til det å skape.  Målet med å sette fokus på innovasjon må være å akselerere den reelle verdiskapingen i moderlandet for å videreutvikle næringslivet og velferdssamfunnet. Da skal det mer enn statlig forvaltning til.

Vi må akselerere prosessen med å modernisere tankegangen innen enkelte av våre tradisjonsbærere. Samtidig må vi evne å skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser som kan bidra til en bredere verdiskaping for distriktene og landet som helhet. For det som er sikkert er at Nærings og Handelsdepartementet og Innovasjon Norge ikke kan endre Norge og Norsk tankegang alene. Mest sannsynlig kan de ikke gjøre annet enn å legge forholdene til rette for nyskaping og gi eksisterende bedrifter og kommende entreprenører gunstigere rammevilkår. Rammevilkår som ikke knekker de som satser sine personlige midler og familieøkonomi på ideer som kan bringe oss fremover men som også av ulike grunner kan mislykkes. Rammevilkår som gjør at investeringer i oppstartsselskaper kanskje begunstiges skattemessig om selskapet skulle misslykkes. 

Som innbyggere i dette landet er vi prisgitt at noen går foran og brøyter vei slik at vi andre kan komme etter for å ta del i høstingen. Det vi som befolkning kan gjøre er å bidra til at janteloven blir en mindre vesentlig paragraf i vårt nasjonale lovverk. For det må også være lov å misslykkes så lenge man har gjort et hederlig forsøk. Hvis ikke vil få være villig til å prøve.

For å få fart på nyskapingsarbeidet i Norge er det det enkelte selskap, den enkelte institusjon og du og jeg som enkeltmennesker som må ta utfordringen. De gamle pionerer har tatt sin tørn, nå er det andres tur. Staten har mer ressurser og erfaring enn noen gang. Om de evner å forvalte dem på en slik måte at de andre brikkene i samfunnet kan konsentrere seg om å drive reel verdiskaping, bør fremtiden se lys ut.

Knut Føleide