Det handler ikke om vilje men om kultur !

04.12.2017


Av Knut Føleide: Tradisjonelle Norske bedrifter har generelt lav tolleranse for å feile. Samtidig står man foran store utfordringer i en verden der digitaliseringen allerede har snudd opp ned på alt fra underholdnings og mediebransjen, til transport og overnatting,...and there`s more to come.

I møte med komplekse og uoverskuelige endringer, er det fort gjort å bli oppgitt eller å tenke at dette gjelder ikke oss. Noen kutter gjerne litt kostnader andre plasser for å kunne øke IT - budsjettene eller setter i gang ad hoc tiltak for å vise at digitalisering står på agendaen. Man setter i gang prosesser, ofte for prosessens skyld og oppretter innovasjonsgrupper og er med på det teknologidrevne innovasjonskjøret. Viljen er så til de grader til stede. Men ofte øker lengden på prosessene proposjonalt med frykten for å feile. Tidslinjen og verdikjeden fra ide til virkelighet blir lang og kronglete. Paradokset er at jo lenger tidsaspekt til større er muligheten for å feile. 

Det er veldig få avgjørelser som ikke kan reverseres om det virkelig viser seg at man er på villspor.  Likevel har vi en tendens til å bruke like lang tid på alle avgjørelser vi tar, også de reverserbare.  Min erfaring er at det nærmeste man kommer en riktig beslutning er at der er noen avgjørelser som intuitivt kjennes mer riktige enn gale. Man må altså tørre å ta beslutninger på det faktum at det finnes svært få absolutte sannheter på veien inn i en uoversiktlig fremtid. Tar man hurtigere beslutninger vil man også innovere raskere og opprettholde motivasjonen i organisasjonen på vei mot målet. Tid er gull.

Digitalitalisering handler ikke først og fremst om IT, IT avdelinger og IT sjefer. Teknologien er bare en driver av utviklingen i vår tid som gir oss nye muligheter. Digitalisering handler mest om endring og om utvikling av nye forretningsmodeller. Det gir en erkjennelse av at digitalisering er noe hele organisasjonen må jobbe med langt utover IT avdelingen. Fokuset bør rettes mer mot å bygge riktigere kultur i organisasjonen og få stilnet kreftene som kjemper for at ting forblir som de alltid har vært. En kultur som hindrer at talentene som kunne fått til en forandring rømmer til mindre og nyere miljøer som har en helt annen og mer motiverende tilnærming til problemløsning.

Den største bremsen for gode ideer er kulturen din og den kan ikke all verdens IT konsulenter og prosesser forandre. Ingen vet med sikkerhet på forhånd hva som vil lykkes. Så bruk heller kreftene på å fjerne hindringer i organisasjonen slik at det blir lett for ansatte å teste å forkaste ideer i en tidlig fase. 

Bygg et miljø som tiltrekker seg den beste kompetansen og tør å gi dem frihet til å skape. 

Knut Føleide