Det er i skjæringspunktet mellom strategi og kreativitet suksessen finnes.

29.10.2017

Av Knut Føleide: Bang & Olufsens sjefsideolog i sekstiårene het Svend Åge Kirkegaard, populært kalt SAK. Han fikk svært stor betydning for utviklingen av B & O fordi han var mannen bak den strategiske forandringen som skapte bedriftens gjennombrudd.


SAK var egentlig fra landsbygda men følte seg og oppførte seg som en verdensvant mann. Hans styrke var at han hadde en intuitiv sans for marked og markedsføring som han kompletterte med en betydelig teoretisk ballast. En ballast som han på eget initiativ tilegnet seg gjennom lesing og personlige kontakter. Han forsto før noen andre i B & O betydningen av differensiering og identitetsbygging, eller det man i dag kan kalle corporate branding.  I begynnelsen av sekstiårene utviklet han setningen som skulle bli en av tidenes mest markante reklameslogan; " B & O for den forbrukerkreds der diskuterer smag og kvalitet før pris ". Setningen ble ikke bare et slagord. Den ble enda mer et redskap til å gjennomføre bedriftens nye strategi. Den fikk således stor betydning internt fordi den på en bedre måte enn lange strategiske utredninger forklarte medarbeiderne hva virksomhetens mål var. Dermed skapte B & O en kommunikasjonsstrategi som ble banebrytende i sin tid.

Et av Svend sine avgjørende og kompletterende talenter var evnen til å finne og knytte til seg de riktige medarbeiderne. Personer som virkelig forsto strategien og hadde evnen til å utføre og implementere den på sine fagfelt. Personer som virkelig var i stand til og motivert for å " leve ut merkevaren ". Svend Åge såg som få andre behovet for radikale strategiske forandringer og fant midlene til å gjennomføre dem nesten uten at omgivelsene var oppmerksomme på hva som skjedde.

SAK sine prinsipper og tenkemåter tror jeg er minst like aktuelle i dag. De fleste bedrifter og organisasjoner lever av å gjøre en forskjell. For å oppnå denne forskjellen kreves et sterkt strategisk og kreativt hode.

Knut Føleide