Og alt dreier seg om mennesker !

08.12.2017


Av Knut Føleide: Det sies at fremtiden vil bestå av to typer selskaper; Det raske og det døde. Med et samfunn som sier; sett deg i bevegelse, beveg deg raskt, beveg deg hurtigere og beveg deg nå, blir den slitte metaforen om at ledelse bare blir viktigere nå en realitet. Vinneren vil være det selskapet som klarer å lede og organisere på den mest smidige måten der individet og dets.

Man konkurrerer nå hovedsakelig på grunnlag av kunnskap og kunnskap er noe av det mest forgjenglige man har. I disse dager handler det meste om faktorene tid, kompetanse og talent. Den viktigste ressursen en leder rår over har sko på beina og forsvinner ut av døren rundt klokken fem hver dag. Viktigere enn all verdens tekonologiske nyvinninger er hvor dyktig du er til å tiltrekke deg disse menneskene, lære dem opp og motivere dem. Bedriftsledelse og lederstrategier blir det som skaper en forskjell, hjelper bedriften og dens ansatte til å bli unik, tiltrekker seg kunder og pusher produkter. 

Sjefen har fått sparken ! Ingen kan lenger tro på en leder som fremstår som om han vet best om det meste. Ledelse er ikke lenger synonymt med makt. Ledelse handler om mennesker og lederen må være den mest menneskelige av dem. Den nye virkeligheten stiller store krav til fleksibilitet og evnen til å håndtere kompleksitet, uforutsigbarhet og utrygghet. Utrygghet skaper fremgang for noen men også stor uro blant andre. Det ligger i menneskets natur.  .

Jobben er forsvunnet! Vi kan ikke lenger forholde oss til et dokument med arbeidsinnstrukser. Det er lenge siden idealet om bedriftens tro tjenere forsvant, den stødige og lojale sliteren som alltid hadde tid til alt. Gjøremål er i dag døden og tar livet av de fleste verdikjeder. Kutt i gjøremål. Når du har kuttet nok, start prosessen om igjen og kutt mer. Fokuset er forskjøvet. Det blir viktigere å ha et liv enn en karriere og arbeid blir mer og mer oppfattet som en serie av ulike prosjekter og arbeidsoppgaver der din kompetanse bare er ønsket der og da. Nye roller fører med seg krav til nye ferdigheter. For våre foreldre var det bra å lære seg en ny ferdighet hvert år.  Nå bør vi tilegne oss noe hver bidige dag. 

Institusjonen er fjernet. Kreftene i den teknologiske utviklingen, institusjonelle forandringer og omdefinering av våre verdier har skapt en altomfattende internasjonal og kunnskapsbasert verden. En verden der konkurransen oppleves som total både på organisasjons, bedrifts og produktnivå, men også på personlig og individnivå. Når kunnskap er nøkkelfaktoren så konkurrerer vi alle mot alle. Mennesker som bruker tid og krefter på å få gårdagens rammer tilbake vil tape. Institusjonen som vi kjenner den er død.

Hver og en av oss eier nå alle verdikjeders viktigste ressurs. Den har 86 millioner nerveceller og veier ca. 1,5 kg. Jo mer unik denne er desto bedre vil vi gjøre det. Og i motsetning til fysiske ressurser vokser vår egen kunnskap desto mer vi bruker den. Best av alt er at den er bærbar og at vi har den med oss over alt. 

Hvis vi virkelig ønsker å skape oss et godt liv så kan ikke veien til suksess være enklere;  Sjefen er død, jobben er død, institusjonene har falt og vi er fri. Makten er vår og vi kan bruke eller missbruke den. Med frihet følger ansvar !

Sett deg i bevegelse og kom i gang.

Knut Føleide.