Hvem er jeg, og hvem er dere ?

25.02.2018

Av Knut Føleide: ( om revitalisering ). På veien mot å bli den beste utgaven av oss selv, må vi , ubekvemt nok, starte med oss selv, se oss inn i sjelen, være den hjemmedommeren som vi alle hater. Alt dreier seg om mennesker, og alt starter med oss selv.

" Intuisjonen sier oss at der alltid finnes noe som umiddelbart virker mer riktig enn galt, beslutninger er tatt, noe har formet oss - hvorfor er vi som vi er - hvorfor er vi her vi er. "

REKAPITULERING ( Jeg og dere )

Skjellsettende: Strengt oppdratt - lite var godt nok - store mål pirret.

Det institusjonelle: Barnehage - barneskole - ungdomsskole - gymnas - folkehøyskole - militæret - høyskole.

Identitet: Fotball - Alpint - Volleyball - Friidrett

Arbeid: Detaljhandel - prosessindustri - mediebransjen - kommunikasjonsbransjen - oppdrettsbransjen - konsulentbransjen

Rådgiver for: Nordiske Merkevarer - Norsk Industri 

Tillit: Lokale verv, nasjonale verv - nordiske verv.


BANG, det ble for mye, for fort og samtidig, rykk tilbake til start !RESTART PROSESSEN:

Hvor ærlig er du mot deg selv ? Hvor ekte er du ? Ingen andre enn du selv har stemmerett, du selv vurderer, de andre er uinteressante, hvem de nå skulle være.

 • PROSESS:
 • Hvem er jeg egentlig ?
 • Hvordan vil jeg være ?
 • Hvordan ser andre meg ?
 • Hvordan harmonerer disse tre tingene egentlig ?
 • Hvilke handlinger jeg gjennomføre, praktiske og emosjonelle, do and don`ts

VEIEN , personlig og profesjonelt - hand i hand

 • Prioritering
 • Periodisering
 • Progresjon
 • Passion


THE NEVER ENDING STORRY
 1. Historien, the acceptation without reservation
 2. Delmålene
 3. Strategien
 4. Visjonen
 5. Målet
FOKUSET
Do it again - and do it again - and again - again - and once more, do it again - one more time - again, again, again, again and again. Now you can start from the top again, and do it all over again. 

MEN ALTSÅ,.. virker det ????
Et høyst uinteressant og totalt irrelevant spørsmål. Det er veien, den veien som aldri tar slutt, visjonen - prosessen - tankesettet - fokuset - tanken på deg selv, alle rundt deg, teamene, enkeltpersonene, organisasjonen, produktene, bedriften, deres omverden, på vei mot å bli en bedre utgave av seg selv, det er det som er målet, det er det som virker. Skulle man tilfeldigvis nå målet, ja, så sett nye, fort som fy. Prosessen er målet - alt annet er dørgende kjedelig, skaper en uttålelig selvtilfredshet, en selvforherligende uspiselighet og en utålelig selvbevisthet, og trigger det sorte hullet. LURBÆR VISNER, OG DESSVERRE SÅ VISNER DE FORBANNET FORT.


BARE ETT STEG AV GANGEN,

 • Konstantere og akseptere det man like vel ikke får gjort noe med, legge det bort, ha stålfokus på det man kan påvirke.

 • Konstantere nederlagene og stenge dem ute, samme hvor vonde de kan være, fokusere på visjonen - jobbe med delmålene - aldri glemme målet.
 • Plassere seg selv midt i det totale universale bildet, som en del av noe.
 • Konkurrere bare mot seg selv.
 • Måle seg mot seg selv, som en del av noe større enn seg selv.

ALTSÅ ER VI IKKE
Enestående - absolutt ikke unike - på ingen måte spesielle - for all del ikke den eneste i vårt slag - uvanlige - eksepsjonelle eller makeløse, bare en liten brikke i en verden som vi uansett må forholde oss til, profesjonelt og personlig, som mennesker.


ALTSÅ MÅ VI
Fokusere utelukkende på det vi kan gjøre noe med, delmålene steg for steg, fremelske, fremprovosere, nyte følelsen av måloppnåelse og mestring.


ALTSÅ MÅ VI ALDRI

Slippe til følelsen av; utilstrekkelighet - selvbebreidelse - misslykkethet - personlighetsbrist . utilstrekkelig mestringsfølelse - håpløshet - negativ scenariotenking - sinne - irritasjon - andre irrasjonelle følelser som stenger for prosessen og målet. Tillater vi oss det så blir det vanskelig å se en suksessfull ende på denne reisen.


Denne teksten er manuset til et startforedraget jeg holdt som innledning til en  revitaliseringsprosess for et par uker siden.