Management

FØLEIDE Strategy & Business Development er drevet av Knut Føleide. Han har 25 års ledererfaring fra egne og andres bedrifter. Som leder har han spesielt bred erfaring innen områdene Retail & Brands, samt Communication, Design & Advertising. Som konsulent har han jobbet strategisk og operativt med bedrifter og ledere med både nasjonal og internasjonal aktivitet innen svært ulike bransjer. 

Føleide er utdannet fra BI og IHM i økonomi og administrasjon, markedskommunikasjon og merkevarebygging med hovedoppgave i markedsanalyse. Han har innehatt ulike nasjonale og nordiske verv og har styreerfaring fra flere bransjer.