OM OSS


  • I FØLEIDE Strategy & Business Development har vi tro på å parre kundens interne erfaring og kompetanse med omverdenens ståsted. Med vårt objektive utgangspunkt kan vi se på bedriftens utfordringer med nye øyne. Vi tror at vi ved å bekle kortere engasjementer, arbeide prosjektbasert eller gjennom tradisjonell konsulentbistand kan tilføre bedriften og eierne en reell merverdi som et suplement til bedriftens etablerte organisasjon. 
  • Vi arbeider med en variert kundebase fra startups til kjente merkevarer og besitter et stort og variert nasjonalt og europeisk nettverk                                                 VÅR MISJON

  • Vår misjon er enkel. Vi ser det som vår oppgave å identifisere og uttrykke den rette ideen for deg og din merkevare.  - en ide som inspirerer  - en ide som engasjerer - .

  • Gjennom å utvikle relevante strategiske og operative forretningskonsepter ønsker vi å bidra til å skape sterke markedsposisjoner som har direkte innvirkning på bunn eller topplinje. Vi skal i alle sammenhenger oppleves som folkelige og entusiastiske og være lette å like.

                                                     - Vi ønsker å bidra til å skape First Practise -